lnwshop logo

บทความ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) รับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 41 อัตรา
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 16 ชั่วโมงที่ผ่านมา
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 41 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน…
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน 400 อัตรา ปี 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 วันที่ผ่านมา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมเปิดรับสมัครสอบเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 จำนวน 400 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 11 มีนาคม 2561 ข่าวรับสมัครสอบของปีที่ผ่านมาอ่านเป็นแนวทาง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 จำนวน 619 อัตรา สมัครทางอินเตอ…
กรมชลประทาน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ( 368 อัตรา) สมัครทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 8 - 14 ก.พ.61
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 วันที่ผ่านมา
กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 368 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 - 14 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ อัตราเงินเดือน 13800 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 37 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง…
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (40 อัตรา) สมัครทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 21 ก.พ. - 14 มี.ค.61
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 วันที่ผ่านมา
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 40 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2561 ประกาศกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่งนักจัดการงาน…
กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (200 อัตรา) สมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 26 ม.ค. - 15 ก.พ.61
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 200 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) อัตราเงินเดือ…
กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี 61 (665 อัตรา) สมัครทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 15 ม.ค. - 26 ก.พ.61
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา
เปิดสอบทหารอากาศ แล้ว!!! เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี 2561 จำนวน 665 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม - 26 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศคณะกรรมการอํานวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจําป…
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด รับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง (330 อัตรา) สมัครด้วยตนเอง วันที่ 15 ม.ค. - 9 ก.พ.61
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด เปิดรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง จำนวน 330 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เรื่อง การรับสมัครบุคคล ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน จำนวน 297 อัตรา (ปวช. ทุกสาขาวิชา) …
กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ (25 อัตรา) สมัครด้วยตนเอง วันที่ 22 - 26 ม.ค.61
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 25 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 22 - 26 มกราคม 2561 ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะต…
สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ( 32 อัตรา) สมัครทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 11 - 31 ม.ค.61
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 32 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 - 31 มกราคม 2561 ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน จำนวน ตำแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก 22 อัต…
กรมบัญชีกลาง รับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ( 28 อัตรา) สมัครทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 8 - 26 ม.ค.61
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 28 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 - 26 มกราคม 2561 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 10 อั…
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงบทความที่ 1-10 จากทั้งหมด 138 บทความ

Categories

Member

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

Statistic

หน้าที่เข้าชม22,942 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด15,405 ครั้ง
เปิดร้าน21 ต.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท19 ก.พ. 2561

Contact us

0929830054
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านtestbook-shop
testbook-shop
ศูนย์จำหน่ายแนวข้อสอบราชการ
เบอร์โทร : 0929830054
อีเมล : 570000narumol@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก