lnwshop logo

บทความ

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ (24 อัตรา) สมัครทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 4 - 11 เม.ย.61
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 24 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 - 11 เมษายน 2561 ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง นายช่างโยธา อัตราเงินเดือน 13,800 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 17 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ไ…
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (80 อัตรา) สมัครทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 5 เม.ย. - 1 พ.ค.61
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 80 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2561 ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน …
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการทหาร และจ้างงานเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2561 จำนวน 67 อัตรา เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2561 ---------------------------------- ข้อมูลด้านล่างนี้ เป็นข้อมูลเก่าของการเปิดรับสมัครสอบในปีที่ผ…
กรมป่าไม้ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ (63 อัตรา) สมัครทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 26 มี.ค. - 2 เม.ย.61
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 63 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม - 2 เมษายน 2561 ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน 11280 บาท จำนวน…
กรมที่ดิน รับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (107 อัตรา) สมัครทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 2 - 26 เม.ย.61
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 107 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 - 26 เมษายน 2561 ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดกรมที่ดิน ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ยกเว้นพื้นที่ 4 จ…
กรมสรรพากร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ (187 อัตรา) สมัครทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 20 มี.ค. - 18 เม.ษ.61
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 187 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม - 18 เมษายน 2561 ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษีปฏิบ…
กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ (18 อัตรา) สมัครทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 26 มี.ค. - 19 เม.ย.61
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 18 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม - 19 เมษายน 2561 ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง 1. ตำแหน่ง นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน อัตราเงินเดือน 18,000 บาท จำนวน 11 อัตรา คุณสมบ…
เปิดสอบ ก.พ. ภาค ก. ประจำปี 2561 สมัครทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 9 - 29 มี.ค.61
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
เปิดสอบ ก.พ. ภาค ก. ประจำปี 2561 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 - 29 มีนาคม 2561 สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2561 (รอบทั่วไป) รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 - 29 มีนาคม 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561 ด้วยสำนักงาน ก.…
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ (13 อัตรา) สมัครทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 26 ก.พ. - 29 ม.ค.61
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 เดือนที่ผ่านมา
กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 13 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 29 มีนาคม 2561 ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) อัตราเงินเดือน…
กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 7 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 26 ก.พ. - 19 มี.ค.61
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 เดือนที่ผ่านมา
กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 7 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 19 มีนาคม 2561 ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จํานวน 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 15000 …
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงบทความที่ 1-10 จากทั้งหมด 149 บทความ

Categories

Member

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

Statistic

หน้าที่เข้าชม26,436 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด18,219 ครั้ง
เปิดร้าน21 ต.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท25 เม.ย. 2561

Contact us

0929830054
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านtestbook-shop
testbook-shop
ศูนย์จำหน่ายแนวข้อสอบราชการ
เบอร์โทร : 0929830054
อีเมล : 570000narumol@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก